Bezorgen Persoonsgegevens  Informatie mag uitgewisseld worden met mijn huisarts in functie van het optimaliseren van de behandeling Uw huisarts en behandelend psycholoog hebben geen gedeeld beroepsgeheim. Om contact te mogen hebben met elkaar in functie van de begeleiding is dus uw expliciete toestemming nodig. Deze toestemming houdt niet in dat dossiers volledig gedeeld worden: enkel informatie nodig om de begeleiding te optimaliseren wordt opgevraagd. Concreet zal bij de start en beëindiging van de begeleiding de huisarts op de hoogte gebracht worden via brief, waarbij in algemene zin de thema’s worden aangegeven waarrond gewerkt wordt. Indien er gedurende de begeleiding extra overleg zinvol zou zijn, wordt dit zo maximaal mogelijk op voorhand met uzelf besproken. Deze toestemming geldt voor de duur van de begeleiding en enkel voor de arts die u bij naam vermeld heeft.
  Toegestaan

  Algemene informatieclausule

  Uw persoonsgegevens worden door Gaëlle Dhooghe verwerkt voor patiëntenzorg op basis van artikel 9, 2e lid, h) en artikel 9, 3e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ons, via een verzoek op dhooghegaelle@gmail.com altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

  Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot Gaëlle Dhooghe, Oude-Godstraat 246, 2650 Edegem, via dhooghegaelle@gmail.com. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

  Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.gaelledhooghe.be/algemene-informatieclausule-gegevensverwerking/.