Bezorgen PersoonsgegevensAlgemene informatieclausule

Uw persoonsgegevens worden door Gaëlle Dhooghe verwerkt voor patiëntenzorg op basis van artikel 9, 2e lid, h) en artikel 9, 3e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ons, via een verzoek op dhooghegaelle@gmail.com altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot Gaëlle Dhooghe, Oude-Godstraat 246, 2650 Edegem, via dhooghegaelle@gmail.com. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.gaelledhooghe.be/algemene-informatieclausule-gegevensverwerking/.