Individuele begeleiding

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar kunnen voor volgende zaken terecht voor een individueel traject:

 • angstklachten, paniek en hyperventilatie
 • burn-out en werkgerelateerde problemen
 • dwang
 • motivatie en gedragsverandering
 • identiteitsproblemen
 • laag zelfbeeld en/of tekort aan zelfvertrouwen
 • moeilijkheden in interactie met anderen
 • perfectionisme en faalangst
 • piekeren
 • psychosomatiek
 • rouw en verwerking
 • slaapproblemen
 • stress
 • trauma

Wat kan ik verwachten?

Elke begeleiding start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bevraag ik meer in detail waar je precies rond aan de slag zou willen gaan. We brengen samen de probleemgebieden en therapeutische doelen in kaart. Vervolgens bespreken we ook samen hoe een verdere begeleiding er dan best uit zou zien. Indien aangewezen is ook een doorverwijzing mogelijk. Daarnaast leg ik uit hoe ik werk, wat je kunt verwachten en wat verdere praktische afspraken zijn. Ook het beroepsgeheim waaraan psychologen verbonden zijn, komt dan meer uitgebreid aan bod.

De therapie is steeds op individuele basis, en volledig op maat van de cliënt. Je hebt zelf zeggenschap over de thema’s die al dan niet aan bod komen in de gesprekken. Er kunnen soms opdrachten mee naar huis gegeven worden, maar ook daarin bepaal je zelf wat je wel of niet ziet zitten. Jij staat centraal in de begeleiding.

Aangezien ik steeds op maat van de cliënt werk, verloopt elke begeleiding anders. Gemeenschappelijk is dat ik steeds zal proberen om je meer inzicht te geven in de zaken waarmee je worstelt, en we samen op zoek gaan naar handvaten die je verder op weg kunnen helpen naar je doelen. Op regelmatige basis bekijken we samen of de begeleiding nog steeds aansluit bij jouw noden en behoeften op dat moment, en kunnen we bijsturen waar nodig.

Frequentie en duur van de begeleiding

De frequentie en duur van de begeleiding worden steeds samen met jou afgesproken. Waar het voor sommige personen of problemen aangewezen kan zijn om bij aanvang wekelijks op consultatie te komen, kan voor anderen één afspraak per maand volstaan. Verder kan de frequentie van de gesprekken ook steeds aangepast worden in de loop van de begeleiding.

Een consultatie duurt ongeveer 50 minuten.

Tarieven

Officieel RIZIV-tarief GeconventioneerdRegulier
Individuele consultatie€11 (€4 in geval van een verhoogde tegemoetkoming)€86.69
Infosessie in groep€2,5 + eventuele materiaalkost€50

Ik werk grotendeels geconventioneerd, dus een verminderd RIZIV-tarief is mogelijk. Het remgeld bedraagt dan €11 (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming). Heb je hier geen recht op, dan betaal je het reguliere tarief van €86,69. Een stuk hiervan wordt terugbetaald door je mutualiteit.

Neem gerust even contact op als je hier vragen rond hebt.

De betaling gebeurt op het einde van de consultatie, dit kan cash of via de bancontact app (met QR-code).

Regeling rond niet nakomen van afspraken

Indien een geplande consultatie niet kan doorgaan, dient deze 24u op voorhand geannuleerd te worden (tenzij bij uitzonderlijke situaties van overmacht). Op deze manier kan iemand anders de vrijgekomen tijd benutten.

Wanneer een afspraak geen 24u op voorhand geannuleerd werd voor een reden die je zelf kon voorzien, zal een vergoeding aangerekend worden.