Individuele begeleiding

Elke begeleiding start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bevraag ik meer in detail waar je precies rond aan de slag zou willen gaan. We brengen samen de probleemgebieden en therapeutische doelen in kaart. Vervolgens bespreken we ook samen hoe een verdere begeleiding er dan best uit zou zien. Indien aangewezen is ook een doorverwijzing mogelijk. Daarnaast leg ik uit hoe ik werk, wat je kunt verwachten en wat verdere praktische afspraken zijn. Ook het beroepsgeheim waaraan psychologen verbonden zijn, komt dan meer uitgebreid aan bod.

De therapie is steeds op individuele basis, en volledig op maat van de cliënt. Je hebt zelf zeggenschap over de thema’s die al dan niet aan bod komen in de gesprekken. Er kunnen soms opdrachten mee naar huis gegeven worden, maar ook daarin bepaal je zelf wat je wel of niet ziet zitten. Jij staat centraal in de begeleiding.

Aangezien ik steeds op maat van de cliënt werk, verloopt elke begeleiding anders. Gemeenschappelijk is dat ik steeds zal proberen om je meer inzicht te geven in de zaken waarmee je worstelt, en we samen op zoek gaan naar handvaten die je verder op weg kunnen helpen naar je doelen. Op regelmatige basis bekijken we samen of de begeleiding nog steeds aansluit bij jouw noden en behoeften op dat moment, en kunnen we bijsturen waar nodig.