Praktisch

Frequentie en duur van de begeleiding

De frequentie en duur van de begeleiding worden steeds samen met jou afgesproken. Waar het voor sommige personen of problemen aangewezen kan zijn om bij aanvang wekelijks op consultatie te komen, kan voor anderen één afspraak per maand volstaan. Verder kan de frequentie van de gesprekken ook steeds aangepast worden in de loop van de begeleiding.

Tarieven

Een consultatie duurt ongeveer 50 minuten, en de kostprijs van een gesprek bedraagt €60. De betaling gebeurt op het einde van de consultatie, dit kan cash of via de bancontact app (met QR-code).

De meeste ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling. Deze is momenteel niet eenvormig, dus je informeert best bij jouw ziekenfonds wat bij hen de exacte regeling is.

Regeling rond niet nakomen van afspraken

Indien een geplande consultatie niet kan doorgaan, dient deze 24u op voorhand geannuleerd te worden (tenzij bij uitzonderlijke situaties van overmacht). Op deze manier kan iemand anders de vrijgekomen tijd benutten.

Wanneer een afspraak geen 24u op voorhand geannuleerd werd voor een reden die je zelf kon voorzien, zal een vergoeding aangerekend worden.